Afvalwijzer

Afvalwijzer

2 december 2022 19 Door Ivo

Weer vergeten op de afvalwijzer te kijken wanneer het papier aan de straat moest staan 🤔.
Dat moet anders kunnen. Ontvang een WhatsApp bericht of andere notificatie.

Dit werkt alleen in Nederland. 

HACS

Installeer de integratie Afvalwijzer en frontend auto-entities. Die vind je gewoon in de HACS lijsten.
Er zijn veel afvalverwerkers ondersteund.
Onder andere:
mijnafvalwijzer, afvalstoffendienstkalender (all), rova, ACV, almere, areareiniging, avalex, avri, BAR, hellendoorn, meerlanden, meppel, RAD, twentemilieu, waardlanden, westland, ximmio, reinis, alkmaar, alphenaandenrijn, berkelland, blink, cranendonck, cyclus, DAR, denhaag, gad, hvc, lingewaard, middelburgngen, montfoort, peelenmaas, prezero, purmerend, RWM, schouwenand, spaarnelanden, sudwestfryslan, suez, venray, voorschoten, waalre, ZRD, eemsdelta (iCalendar), RD4, deafvalapp

Na installatie start je Home Assistant opnieuw op.

Configuration.yaml

Pas de configuration.yaml aan en voeg deze toe. Pas minimaal de 3 verplichte regels toe met jouw gegevens.

sensor:
 - platform: afvalwijzer
  provider: mijnafvalwijzer     # (verplicht, default = mijnafvalwijzer) kies een afval verwerker
  postal_code: 1111AA        # (verplicht, default = '')
  street_number: 11        # (verplicht, default = '')
#  suffix: ''            # (optional, default = '')
#  exclude_pickup_today: true    # (optional, default = true) to take or not to take Today into account in the next pickup.
#  default_label: geen       # (optional, default = geen) label if no date found
#  id: ''              # (optional, default = '') Voor als je meerdere afval verwerkers wilt
#  exclude_list: ''         # (optional, default = '') comma separated list of wast types (case ignored). F.e. "papier, gft"

Plaatjes als icoontjes

De plaatjes sla je op in de www map, ik heb een aantal plaatjes die je gratis kunt downloaden.

customize.yaml aanpassen

sensor.afvalwijzer_pmd:
 entity_picture: /local/pmd.png
 friendly_name: PMD
sensor.afvalwijzer_takken:
 entity_picture: /local/takken.png
 friendly_name: Takken
sensor.afvalwijzer_restafval:
 entity_picture: /local/rest.png
 friendly_name: Rest
sensor.afvalwijzer_papier:
 entity_picture: /local/papier.png
 friendly_name: Papier
sensor.afvalwijzer_kerstbomen:
 entity_picture: /local/kerst.png
 friendly_name: Kerst
sensor.afvalwijzer_gft:
 entity_picture: /local/gft2.png
 friendly_name: GFT


sensor.afvalwijzer_today:
 friendly_name: Vandaag
sensor.afvalwijzer_tomorrow:
 friendly_name: Morgen
sensor.afvalwijzer_next_item:
 friendly_name: Next pickup item
sensor.afvalwijzer_next_in_days:
 friendly_name: Next pickup in days
input_boolean.waste_reminder:
 icon: mdi:reminder 

afvalwijzer

Herstart Home Assistant en om bovenstaande icons in de LoveLace te krijgen gebruik je de volgende kaart-code.

type: custom:auto-entities
card:
 type: glance
filter:
 include:
  - entity_id: sensor.afvalwijzer_gft
  - entity_id: sensor.afvalwijzer_papier
  - entity_id: sensor.afvalwijzer_pmd
  - entity_id: sensor.afvalwijzer_restafval
  - entity_id: sensor.afvalwijzer_takken
sort:
 method: state
 attribute: Days_until
 reverse: false

Automation

Wil jij berichten krijgen op de dag voordat het afval aan de straat moet staan?

Pas nogmaals de configuration.yaml aan.

input_boolean:
 waste_moved:
  name: Waste has been moved
  initial: 'off'
  icon: mdi:delete-empty
 waste_reminder:
  name: Waste reminder enabled
  initial: 'on'

Maak 3 automations aan

alias: Reset waste notification
trigger:
 - platform: state
  entity_id: input_boolean.waste_moved
  to: "on"
  for:
   hours: 12
action:
 - service: input_boolean.turn_off
  entity_id: input_boolean.waste_moved
 - service: input_boolean.turn_on
  entity_id: input_boolean.waste_reminder

alias: Mark waste as moved from notification
trigger:
 - platform: event
  event_type: ios.notification_action_fired
  event_data:
   actionName: MARK_WASTE_MOVED
action:
 - service: input_boolean.turn_on
  entity_id: input_boolean.waste_moved
 - service: input_boolean.turn_on
  entity_id: input_boolean.trash_outside

Krijg tussen 18:00 en 23:00 elk uur een melding op je telefoon, in mijn geval via Whatsapp.

alias: Waste has not been moved
trigger:
 - platform: time_pattern
  hours: /1
condition:
 - condition: and
  conditions:
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.waste_moved
    state: "off"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.waste_reminder
    state: "on"
   - condition: time
    after: "18:00:00"
    before: "23:00:00"
   - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.afvalwijzer_tomorrow') != 'Geen' }}"
action:
 - service: notify.mobile_app_ #zend het naar een HA App op een telefoon
  data:
   title: Afval
   message: >-
    Het is vandaag - {{ now().strftime("%d-%m-%Y") }}. Afvaltype(n): {{
    states.sensor.afvalwijzer_tomorrow.state }} wordt opgehaald op: {{
    (as_timestamp(now()) + (24*3600)) | timestamp_custom("%d-%m-%Y", True)
    }}!
   data:
    push:
     badge: 0
     category: afval
  enabled: true
 - service: notify.whatsapp #Callmebot methode
  data:
   title: Afval
   message: >-
    Het is vandaag - {{ now().strftime("%d-%m-%Y") }}. Afvaltype(n): {{
    states.sensor.afvalwijzer_tomorrow.state }} wordt opgehaald op: {{
    (as_timestamp(now()) + (24*3600)) | timestamp_custom("%d-%m-%Y", True)
    }}!
   data:
    push:
     badge: 0
     category: afval

Gebruik je de Gratis WhatsApp Add-on? Dan heb je onderstaande service nodig.

service: whatsapp.send_message
data:
 clientId: default
 to: 316<rest van je nummer>@s.whatsapp.net
 body:
  text: >-
   Het is vandaag - {{ now().strftime("%d-%m-%Y") }}. Afvaltype(n): {{
   states.sensor.afvalwijzer_tomorrow.state }} wordt opgehaald op: {{
   (as_timestamp(now()) + (24*3600)) | timestamp_custom("%d-%m-%Y", True) }}!

Je wilt natuurlijk geen melding krijg voor als de container niet aan de weg hoeft of hij er al staat.
Je zet dan simpel het schuifje aan van “Afval staat al buiten”, de melding krijg je nu niet meer, de sensor wordt na 12 uur automatisch weer uit gezet.

type: entities
entities:
 - entity: input_boolean.waste_reminder
  name: Afval melding staat
 - entity: input_boolean.waste_moved
  name: Afval staat al buiten

Afvalwijzer staat al buiten

Anders geschreven

Heb je liever een tekst als “volgende week maandag” naast de datum sensors?
Plaats onderstaande code in sensor.yaml of onder het kopje sensor, let op de spaties:

- platform: template
 sensors:
  papier_dagen_tot_afhaal:
   attribute_templates:
    numeric_days: "{{ state_attr('sensor.afvalwijzer_papier', 'days_until_collection_date') }}"
   value_template: >
    {%- set sensor = 'sensor.afvalwijzer_papier' %}
    {%- set collection_date = as_local(as_datetime(state_attr(sensor, 'year_month_day_date'))).date() %}
    {%- set days = ['maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag' ] %}
    {%- set days_until = state_attr(sensor, 'days_until_collection_date') %}
    {% set ws = (days_until / 7) | int %}
    {% set w = 'een' if ws &lt; 0 else ws %}
    {% set wk = 'week' if w &lt; 2 else 'weken' %}
    {%- if days_until &lt;= 1 %}
     {{ ['Vandaag', 'Morgen'][days_until] }}
    {%- elif days_until &lt; 7 - now().isoweekday() %}
     {{ days[collection_date.weekday()] | title }}
    {%- elif days_until &lt; 14 - now().isoweekday() %}
     {{ 'Volgende week ' ~ days[collection_date.weekday()] }}
    {%- else %}
     {{ days[collection_date.weekday()] | title }} over {%- if w == 1 %} {{'een'}}{% else %} {{ w }}{%- endif %} {{ wk }}
    {%- endif %}
   friendly_name: Dagen tot papier
  restafval_dagen_tot_afhaal:
   attribute_templates:
    numeric_days: "{{ state_attr('sensor.afvalwijzer_restafval', 'days_until_collection_date') }}"
   value_template: >
    {%- set sensor = 'sensor.afvalwijzer_restafval' %}
    {%- set collection_date = as_local(as_datetime(state_attr(sensor, 'year_month_day_date'))).date() %}
    {%- set days = ['maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag' ] %}
    {%- set days_until = state_attr(sensor, 'days_until_collection_date') %}
    {% set ws = (days_until / 7) | int %}
    {% set w = 'een' if ws &lt; 0 else ws %}
    {% set wk = 'week' if w &lt; 2 else 'weken' %}
    {%- if days_until &lt;= 1 %}
     {{ ['Vandaag', 'Morgen'][days_until] }}
    {%- elif days_until &lt; 7 - now().isoweekday() %}
     {{ days[collection_date.weekday()] | title }}
    {%- elif days_until &lt; 14 - now().isoweekday() %}
     {{ 'Volgende week ' ~ days[collection_date.weekday()] }}
    {%- else %}
     {{ days[collection_date.weekday()] | title }} over {%- if w == 1 %} {{'een'}}{% else %} {{ w }}{%- endif %} {{ wk }}
    {%- endif %}
   friendly_name: Dagen tot restafval
  gft_dagen_tot_afhaal:
   attribute_templates:
    numeric_days: "{{ state_attr('sensor.afvalwijzer_gft', 'days_until_collection_date') }}"
   value_template: >
    {%- set sensor = 'sensor.afvalwijzer_gft' %}
    {%- set collection_date = as_local(as_datetime(state_attr(sensor, 'year_month_day_date'))).date() %}
    {%- set days = ['maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag' ] %}
    {%- set days_until = state_attr(sensor, 'days_until_collection_date') %}
    {% set ws = (days_until / 7) | int %}
    {% set w = 'een' if ws &lt; 0 else ws %}
    {% set wk = 'week' if w &lt; 2 else 'weken' %}
    {%- if days_until &lt;= 1 %}
     {{ ['Vandaag', 'Morgen'][days_until] }}
    {%- elif days_until &lt; 7 - now().isoweekday() %}
     {{ days[collection_date.weekday()] | title }}
    {%- elif days_until &lt; 14 - now().isoweekday() %}
     {{ 'Volgende week ' ~ days[collection_date.weekday()] }}
    {%- else %}
     {{ days[collection_date.weekday()] | title }} over {%- if w == 1 %} {{'een'}}{% else %} {{ w }}{%- endif %} {{ wk }}
    {%- endif %}
   friendly_name: Dagen tot GFT
  pmd_dagen_tot_afhaal:
   attribute_templates:
    numeric_days: "{{ state_attr('sensor.afvalwijzer_pmd', 'days_until_collection_date') }}"
   value_template: >
    {%- set sensor = 'sensor.afvalwijzer_pmd' %}
    {%- set collection_date = as_local(as_datetime(state_attr(sensor, 'year_month_day_date'))).date() %}
    {%- set days = ['maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag' ] %}
    {%- set days_until = state_attr(sensor, 'days_until_collection_date') %}
    {% set w = (days_until / 7) | int %}
    {% set wk = 'week' if w &lt; 2 else 'weken' %}
    {%- if days_until &lt;= 1 %}
     {{ ['Vandaag', 'Morgen'][days_until] }}
    {%- elif days_until &lt; 7 - now().isoweekday() %}
     {{ days[collection_date.weekday()] | title }}
    {%- elif days_until &lt; 14 - now().isoweekday() %}
     {{ 'Volgende week ' ~ days[collection_date.weekday()] }}
    {%- else %}
     {{ days[collection_date.weekday()] | title }} over {%- if w == 1 %} {{'een'}}{% else %} {{ w }}{%- endif %} {{ wk }}
    {%- endif %}
   friendly_name: Dagen tot plastic

De bovenstaande code heb ik voor afvalwijzer bijgewerkt en aangepast, de basis komt van de user Toppe op Tweakers

Ook van die sensors kun je het logo aanpassen in de customize.yaml

sensor.gft_dagen_tot_afhaal:
 entity_picture: /local/gft2.png
sensor.papier_dagen_tot_afhaal:
 entity_picture: /local/papier.png
sensor.pmd_dagen_tot_afhaal:
 entity_picture: /local/pmd.png
sensor.restafval_dagen_tot_afhaal:
 entity_picture: /local/rest.png

afvalwijzer